مرکز تحقیقات مولکولی پوست در نظر دارد با انجام پژوهشهای پایه و بالینی برای به تحقق رساندن روشهای درمانی و پیشگیری کاربردی به کمک داروهای جدید از جمله داروهای گیاهی و طب سنتی در خصوص بیماریهای عفونی، از جمله سالک و بیماریهای خود ایمن از جمله ویتیلیگو را در ایران تثبیت نماید و در همین راستا از محققین و امکانات دیگر مراکز نیز مدد می جوید.

Feature Slides


نشانی علمی مرکز تحقیقات مولکولی پوست

- مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
- Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


 

  اخبار و اطلاعیه ها

سمینار یک روزه "آشنایی با بیماری پروانه ای (EB) و ابعاد مختلف آن"
1396-10-17
سمینار یک روزه "آشنایی با بیماری پروانه ای (EB) و ابعاد مختلف آن" در تاریخ 28 دی ماه 1396 توسط مرکز تحقیقات مولکولی پوست با همکاری مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم، انجمن علمی متخصصین پوست شعبه فارس، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی کاردرمانی شعبه فارس برگزار می گردد.
فراخوان جذب دستیار پژوهش (پزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)
1396-4-4
فراخوان پذیرش دانشجوی پسا دکترا
1396-2-26
دعوت به همکاری یک دانشجو جهت طرح تحقیقاتی
1394-8-11